Nieuws

Verslag Lions Vredesposter Wedstrijd 2016-2017

Onze club heeft dit jaar drie basisscholen betrokken bij de Vredesposter Wedstrijd met in totaal 74 deelnemende leerlingen (11-13 jaar): Oranjeschool (Westduinweg 127), Het Mozaïek (Van den Eyndestraat 24) en de Oranje-Nassauschool (Weissenbruchstraat 119). De Emre Yunusschool (4 locaties) had op het laatste moment afgezegd.

De leerlingen hebben veelal op originele wijze tijdens de Vredesweek uitdrukking gegeven aan het thema “Vier de Vrede”.  Onder leiding van Marcel vond op 7 oktober de jurering plaats terwijl op 14 oktober Dick in zijn hoedanigheid van clubpresident in een buitengewoon ontspannen sfeer aan de winnaars Oorkondes alsmede een 1ste respectievelijk , 2de en 3de prijs uitreikte.  Daarnaast kreeg iedere deelnemer uit handen van Gerard een medaille.*)   Harmen heeft alles foto-geniaal vastgelegd.

In zijn introductie memoreerde Charles dat de leerlingen thans deel uitmaken van de wereldgemeenschap van 350.000 leerlingen uit 75 landen die aan de Vredesposter Wedstrijd hebben deelgenomen. In Nederland betreft het zo’n 7.000 leerlingen. Uit alle tekeningen in Nederland wordt een landelijke winnaar gekozen wiens tekening meedingt naar een van de prijzen van Lions Clubs International in de Verenigde Staten. De hoofdprijs omvat een bedrag van $ 5.000 alsmede een betaalde reis en verblijf van een week voor de winnaar en zijn of haar ouders. De Wereldwinnaar wordt gelet op de bijzondere relatie van de Lions tot de VN door de Secretaris-Generaal in  New York ontvangen. De Lions hebben namelijk in 1945 de VN mede helpen organiseren en oprichten.

De winnende posters van deze drie scholen en die geregisseerd door de Lions Club Den Haag Centrum en Lions Club Pleiades worden tentoongesteld bij Boekhandel Paagman/Lange Poten in Den Haag van 14 t/m 18 november. Een persbericht verschijnt dezer dagen.

Den Haag, 19 oktober 2016

De Vredes Poster Commissie: Harmen, Marcel, Jaap en Charles

 

Solidair zijn met de medemens, Indonesië

Yokya Lions

Het bestuur van de Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram (LCYPM) organiseerde een bijeenkomst die in het teken stond van maatschappelijke dienstbaarheid.

De Lions Club heeft zich verbonden solidair te zijn met de medemens en maatschappelijk betrokken te zijn. Die betrokkenheid uit zich in verschillende vormen van dienstverlening.  Zo is er een activiteit die tezamen met de Lions Club Den Haag 1 wordt uitgevoerd.

Voor deze gelegenheid is voormalig president Walter van de Lions Club Den Haag 1 met zijn echtgenote overgekomen.

In Hotel Horison Ultima Riss vond ook de derde Kabinetsvergadering van het Lions  district 307 B2 plaats. Tijdens de ontmoeting kwamen alle projecten van de LC YPM voor het voetlicht en werden de mogelijkheden voor samenwerking en gedeelde financiering afgetast, aldus een toelichting van Lion Titik, een van de bestuurders van de LC YPM.

Onder andere loopt er een project waarin reeds vier jaar wordt samengewerkt met de LC Den Haag 1 waarbij vijf arme kinderen sedert 2012 elk Rp. 500.000 steun per jaar ontvangen.

 

Spelmateriaal voor De Schakel

SPELMATERIAAL SCHAKEL

Hallo meneer Steinvoort,

Zoals u op de foto kunt zien zijn de eerste spelen binnengekomen.
Ze worden al met veel enthousiasme gebruikt.
Nu het vakantie is merken we hoezeer de jongeren behoefte hebben aan een zinvolle invulling. Het opeens 6 weken niet naar school gaan vinden een aantal erg moeilijk. Het schoolse spelmateriaal, zoals loco en de educatieve puzzels zijn bij hun een fijne invulling.

Met vriendelijke groet,

Mira Mooten
Begeleider niveau 5
Woonlocatie De Schakel, stichting Middin

 

Vredesposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hofstad bedankbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Leerlingen van Het Mozaïek nemen deel aan de Internationale Vredesposterwedstrijd “Met elkaar de vrede beleven”

Vrijdag 16 oktober 2015 vond op de christelijke school voor speciaal basisonderwijs Het Mozaïek in Den Haag in aanwezigheid van docenten en ouders de prijsuitreiking voor de beste tekeningen plaats in het kader van de deelname door die school aan de internationale Lions Vredesposterwedstrijd. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Lions Clubs over de gehele wereld om honderdduizenden kinderen met het thema “Vrede” bezig te laten zijn. In Nederland doen ieder jaar  tientallen scholen aan deze wedstrijd mee en worden een paar duizend posters ingezonden. Dit jaar voor het eerst, op uitnodiging van Lions Club Den Haag 1, deden ook kinderen uit de groepen Blauw 2 en Groen 2 van Het Mozaïek mee. De prijswinnaars zijn Edanur Aras (eerste prijs), Quinten van Rijnhoven (tweede prijs) en Ronald Soekhan (derde prijs).


De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste NGO binnen de Verenigde Naties. Haar 1,3 miljoen leden dienen als vrijwilligers wereldwijd de samenleving onder het motto ‘We Serve’. Lions Club Den Haag 1 is in 1952 opgericht, als tweede Lions Club in Nederland. Lions Club Den Haag 1 werft door middel van sponsoractiviteiten gelden ten behoeve van kinderen met een achterstand of handicap in de Haagse regio. Ook voor deze Lions Club zelf was het deelnemen aan de Vredesposterwedstrijd een nieuwe ervaring; aan de wedstrijd kan ieder kind uit groep 7 en 8 in schoolverband deelnemen.