Nieuws

Release Koran Anak Asuh 2016 2017

Voorafgaande aan  de 24ste Charternight  van de Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram op 28 december 2016, werd op  dinsdag 27 december in Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, Jl. Gowongan Kidul nr. 33 – 49 Yogyakarta, steun verleend aan minder bevoorrechte kinderen in het kader van het in samenwerking met de Nederlandse Lions Club Den Haag 1 lopende het EBBI project.

De schoolbeurzen voor de weeskinderen werden overhandigd door President Mirsawati Aris Yudanto, vergezeld door de Projectleider Steunverlening Weeskinderen Lion Hj Titik Priono.

De navolgende kinderen ontvingen steun:

 1. Aninda Senja Priantika
 2. Tristan Muhammad Iqbal
 3. Lindan Agni Chiesa
 4. Rahma Riyas Ndani
 5. Anas Fadhilah
 6. Candra Kirana Salsabila
 7. Agha Satriya Wibawa
 8. Salwa Daniyah Rahma
 9. Galih Rayhan Sutejo
 10. Kirania Putri Maharani

De 10 genoemde kinderen zijn afkomstig van het regentschap Sleman 3 kinderen, Bantul 2 kinderen, Yogyakarta-stad 4 kinderen en Gunungkidul 1 kind.

De steun  betreft een geldelijke bijdrage voor het onderwijs en de aanschaf van een schooluniform gedurende 1 semester. De bedoeling is dat de steun aan de kinderen wordt verleend t/m de vijfde klas van de lagere school. De steunverlening is een gezamenlijke EBBI activiteit met de Nederlandse Lions Club.

De luisterrijke bijeenkomst werd vervolgd met een Fashion Show,  die bijgewoond werd door uitgenodigde gasten alsmede Lions die met aantrekkelijke  Door Prizes rondgingen.

Op deze Charternight hebben we niet alleen feestgevierd maar ook steun verleend aan minder bevoorrechte kinderen , geheel in overeenstemming met het Lions motto WE SERVE

We Serve,

LioS Fitriani Dwi Hartanti

Secretaris LCYPM

Foto Kinderen Indonesie 2016 2017

Charternight

Lions Club Schenkt Studiebeurzen

De maatschappelijk toegewijde leden van de Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram (LCYPM) stelden schoolbeurzen beschikbaar aan 10 kinderen.

De Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram (LCYPM) heeft haar nauwe verbondenheid getoond met minder bevoorrechte kinderen door fondsen beschikbaar te stellen voor het onderwijs en de aanschaf van een schooluniform voor het eerste semester. Het geheel is een gezamenlijke EBBI-activiteit met de Nederlandse Lions Club Den Haag 1, die dinsdag 27/12 plaats vond in Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, Jalan Gowongan Kidul No. 33-40 Yogyakarta.

Wij bieden steun aan 10 kinderen afkomstig van het regentschap Sleman, Bantul, Gunungkidul en Yogyakarta-stad ter gelegenheid van deze 24ste charternight van de LCYPM, aldus Lino Fitriani Dwi Hartanti, secretaris van de LCYPM, afgelopen donderdag 29/12. Zij voegde eraan toe dat nu te beginnen met het eerste semester schooluniformen worden geschonken voor alle 10 kinderen tot en met de vijfde klas van de lagere school. De uitreiking vond plaats door President Lino Mirsawati Aris Yudanto, die vergezeld was van Project Officer Steunverlening Weeskinderen, Hj. Titik Priono.

Dit is de concretisering van het motto We Serve van de Lions Clubs. We vieren niet alleen onze charternight maar wij schenken ook aandacht aan hen die minder bevoorrecht zijn, verklaarde zij.

 

Lions-VN Dag op 11 maart in Scheveningen

Onze club was op de Lions-VN Dag op 11 maart in Scheveningen aanwezig met André en Charles.

De dagvoorzitter was -zoals gebruikelijk- Ria Schutte (LC Isala Doetinchem) en er waren ca. 70 aanwezigen.

Na welkomstwoorden van de Haagse wethouder Saskia Bruines vonden achtereenvolgens plaats: 

 • huldiging van Tim Spencer uit Bergen(NH), landelijk winnaar Vredesposter wedstrijd 2016-2017
 • Inleidingen van prof. Liefaard (Leiden) en mevr. Kaandorp(Unicef), discussies en rapportages over de Rechten van het Kind
 • gebruik geweld in de  opvoeding, recht op vrije ontplooiing, kind als vluchteling, digitale risico’s en uitbuiting, kinderrechtentoets
 • Uitreiking Melvin Jones Fellow (progressive) aan Herman Otlhof (DH Centrum) en Alice Olthof (DH Pleiades) die 10 jaar de Lions VN-Dag hebben georganiseerd
 • Oproep van mw.Kaandorp aan de aanwezigen om waar mogelijk UNICEF in hongergebieden in Afrika te steunen

Al met al, ook de gesprekken in de wandelgangen, een geslaagde bijeenkomst

André en Charles

 

Lopen en wandelen voor een goed doel   Zondag 8 januari 2017

http://denhaagstrandmarathon.nl/nl/

strandmarathon-jan-2017

Deelnemers lopen en wandelen voor een goed doel: de opbrengst is met name voor het huis De Schakel nabij Loosduinen in ‘s-Gravenhage, waar al langer dan 30 jaar innige banden mee zijn. De Schakel is een woonhuis\-centrum, waar kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 6 tot 20 jaar kunnen wonen in een omgeving waarin zoveel mogelijk de huiselijkheid centraal staat zonder afbreuk te doen aan de medische verzorging die deze kinderen hard nodig hebben. De Schakel is één van dergelijke huizen van Middin. De opbrengst gaat dan met name naar het organiseren van uitjes en andere extra activiteiten die het leven van deze kinderen aangenamer maken.

Schrijf in!!
rennen https://openentry.riytechnologies.com/nl//?id=SvJ-WdW2i0u5-z4ZmgboJA
wandelen https://openentry.riytechnologies.com/nl//?id=TAM9-TWobESYJRrZvDy6bw


Nootdorp,  11 november 2016

De jury voor de verkiezing van de beste vredesposter van Lionsdistrict 110AZ kwam gisteren bijeen in Nootdorp. De jury boog zich over 27 posters ontvangen van 17 Lionsclubs in het district.   De jury bestaande uit:

– Mevr. Margot Labordus-Kerklaan uit Nootdorp, kunstschilder, docent  workshops tekenen en schilderen,

– Mevr. Linda Vaandering, actief in Public Relations en verbonden aan het jaarlijkse  culturele evenement De Verbeelding in Pijnacker-Nootdorp, alsmede

– De heer Theo Luiten, amateur kunstschilder uit Wateringen,

wezen de volgende inzending als winnende poster aan:

Peace poster 1 2016

Deze poster is getekend door FREDERIQUE TIJL (11 jaar) van de Chr. basisschool De Kinderkring te Woubrugge. De Lions sponsorclub is Alphen Rhijnhart .              

De jury motiveert haar keuze als volgt: De hele wereld viert feest en dat is in een oogopslag te zien. De jury is onder de indruk van het frisse kleur-gebruik, zeker ook versterkt door de vele kleurige vlaggen in de rand. Het kunstwerk straalt een enorme vrolijkheid uit en is opvallend gedetailleerd en zorgvuldig uitgevoerd.

Vandaag, 11 november, werd de gelukkige winnaar op school verrast door Lions 1e vice-districtsgouverneur Dick Diekhuis, districtcommissaris Peace Poster Contest Frans Lettinga, een lid van de organiserende Lionsclub Alpen Rhijnhart alsmede door vader, moeder en opa en oma. 

Peace poster 2 2016

De poster van Frederique zal worden ingezonden voor de landelijke kandidatuur. Een landelijke jury kiest uit 6 in-zendingen uit de 6 districten de beste poster, die vervolgens dan weer meedoet aan de internationale wedstrijd. Op 26 november a.s. zullen we weten wie met de eer gaat strijken.

Peace poster 3 2016

In het district 110 AZ deden dit jaar de volgende Lionsclubs mee: Alphen a/d Rijn, Alphen Rhijnhart, Den Haag 1, Den Haag Centrum, Krimpen a/d IJssel Domaine des Dames, Leiden Oude Rijn,Leidschendam-Veur, Nootdorp-Pijnacker, Rijswijk, Voorburg, Voorburg Prinses Marianne, Voorschoten, Warmond Slot Teylingen, Westland de Glazen Stad, Woerden, Zevenhuizen, Zoetermeer-Soetermare, Den Haag Pleiades en Rijnwoude.   Deze clubs zorgden voor een deelname van 67 scholen met in totaal108 groepen. Ruim 3000 kinderen in ons district tekenden een poster.


VHJO-Promenadeconcert-Hofstads-JeugdOrkest-27-nov-2016-persbericht-1


 

Verslag Lions Vredesposter Wedstrijd 2016-2017

Onze club heeft dit jaar drie basisscholen betrokken bij de Vredesposter Wedstrijd met in totaal 74 deelnemende leerlingen (11-13 jaar): Oranjeschool (Westduinweg 127), Het Mozaïek (Van den Eyndestraat 24) en de Oranje-Nassauschool (Weissenbruchstraat 119). De Emre Yunusschool (4 locaties) had op het laatste moment afgezegd.

De leerlingen hebben veelal op originele wijze tijdens de Vredesweek uitdrukking gegeven aan het thema “Vier de Vrede”.  Onder leiding van Marcel vond op 7 oktober de jurering plaats terwijl op 14 oktober Dick in zijn hoedanigheid van clubpresident in een buitengewoon ontspannen sfeer aan de winnaars Oorkondes alsmede een 1ste respectievelijk , 2de en 3de prijs uitreikte.  Daarnaast kreeg iedere deelnemer uit handen van Gerard een medaille.*)   Harmen heeft alles foto-geniaal vastgelegd.

In zijn introductie memoreerde Charles dat de leerlingen thans deel uitmaken van de wereldgemeenschap van 350.000 leerlingen uit 75 landen die aan de Vredesposter Wedstrijd hebben deelgenomen. In Nederland betreft het zo’n 7.000 leerlingen. Uit alle tekeningen in Nederland wordt een landelijke winnaar gekozen wiens tekening meedingt naar een van de prijzen van Lions Clubs International in de Verenigde Staten. De hoofdprijs omvat een bedrag van $ 5.000 alsmede een betaalde reis en verblijf van een week voor de winnaar en zijn of haar ouders. De Wereldwinnaar wordt gelet op de bijzondere relatie van de Lions tot de VN door de Secretaris-Generaal in  New York ontvangen. De Lions hebben namelijk in 1945 de VN mede helpen organiseren en oprichten.

De winnende posters van deze drie scholen en die geregisseerd door de Lions Club Den Haag Centrum en Lions Club Pleiades worden tentoongesteld bij Boekhandel Paagman/Lange Poten in Den Haag van 14 t/m 18 november. Een persbericht verschijnt dezer dagen.

Den Haag, 19 oktober 2016

De Vredes Poster Commissie: Harmen, Marcel, Jaap en Charles


 

Solidair zijn met de medemens, Indonesië

Yokya Lions

Het bestuur van de Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram (LCYPM) organiseerde een bijeenkomst die in het teken stond van maatschappelijke dienstbaarheid.

De Lions Club heeft zich verbonden solidair te zijn met de medemens en maatschappelijk betrokken te zijn. Die betrokkenheid uit zich in verschillende vormen van dienstverlening.  Zo is er een activiteit die tezamen met de Lions Club Den Haag 1 wordt uitgevoerd.

Voor deze gelegenheid is voormalig president Walter van de Lions Club Den Haag 1 met zijn echtgenote overgekomen.

In Hotel Horison Ultima Riss vond ook de derde Kabinetsvergadering van het Lions  district 307 B2 plaats. Tijdens de ontmoeting kwamen alle projecten van de LC YPM voor het voetlicht en werden de mogelijkheden voor samenwerking en gedeelde financiering afgetast, aldus een toelichting van Lion Titik, een van de bestuurders van de LC YPM.

Onder andere loopt er een project waarin reeds vier jaar wordt samengewerkt met de LC Den Haag 1 waarbij vijf arme kinderen sedert 2012 elk Rp. 500.000 steun per jaar ontvangen.


 

Spelmateriaal voor De Schakel

 

SPELMATERIAAL SCHAKEL

Hallo meneer Steinvoort,

Zoals u op de foto kunt zien zijn de eerste spelen binnengekomen.
Ze worden al met veel enthousiasme gebruikt.
Nu het vakantie is merken we hoezeer de jongeren behoefte hebben aan een zinvolle invulling. Het opeens 6 weken niet naar school gaan vinden een aantal erg moeilijk. Het schoolse spelmateriaal, zoals loco en de educatieve puzzels zijn bij hun een fijne invulling.

Met vriendelijke groet,

Mira Mooten
Begeleider niveau 5
Woonlocatie De Schakel, stichting Middin


Vredesposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hofstad bedankbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leerlingen van Het Mozaïek nemen deel aan de Internationale Vredesposterwedstrijd “Met elkaar de vrede beleven”

Vrijdag 16 oktober 2015 vond op de christelijke school voor speciaal basisonderwijs Het Mozaïek in Den Haag in aanwezigheid van docenten en ouders de prijsuitreiking voor de beste tekeningen plaats in het kader van de deelname door die school aan de internationale Lions Vredesposterwedstrijd. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Lions Clubs over de gehele wereld om honderdduizenden kinderen met het thema “Vrede” bezig te laten zijn. In Nederland doen ieder jaar  tientallen scholen aan deze wedstrijd mee en worden een paar duizend posters ingezonden. Dit jaar voor het eerst, op uitnodiging van Lions Club Den Haag 1, deden ook kinderen uit de groepen Blauw 2 en Groen 2 van Het Mozaïek mee. De prijswinnaars zijn Edanur Aras (eerste prijs), Quinten van Rijnhoven (tweede prijs) en Ronald Soekhan (derde prijs).


 

De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste NGO binnen de Verenigde Naties. Haar 1,3 miljoen leden dienen als vrijwilligers wereldwijd de samenleving onder het motto ‘We Serve’. Lions Club Den Haag 1 is in 1952 opgericht, als tweede Lions Club in Nederland. Lions Club Den Haag 1 werft door middel van sponsoractiviteiten gelden ten behoeve van kinderen met een achterstand of handicap in de Haagse regio. Ook voor deze Lions Club zelf was het deelnemen aan de Vredesposterwedstrijd een nieuwe ervaring; aan de wedstrijd kan ieder kind uit groep 7 en 8 in schoolverband deelnemen.